Соціальний педагог в ЗДО

    Соціальний педагогце педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту дітей  та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Соціальний педагог:

- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у дітей, пропаганди здорового способу життя;
- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей;
- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
- є посередником між ЗДО, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх вза
ємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей .

Питання, за якими можна звертатися до соціального 
педагога:

формування  відносин між дітьмии та педагогами;
— охорона і захист прав та інтересів дітей;
— вивчення особливостей особистості дитини, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності;
— вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей ;
— створення атмосфери психологічного комфорту для дітей у навчальній та виховній діяльності;
— організація та координація різних видів позанавчальної діяльності дітей;
— попередження конфліктів в дитячому колективі;
—  робота з сімями “групи ризику”;
— взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги дітям
.
Немає коментарів:

Дописати коментар