НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА


1.Закон України про освіту.   https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


2.Закон про охорону дитинства https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

3.Про запобігання та протидію домашнього  насильства 
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

4.Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей -сиріт та  дітей позбавлених  батьківського піклування  https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

5.Конвенція про права дитини https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Немає коментарів:

Дописати коментар