На допомогу соціальним категоріям


Пільгові категорії дітей та пільги, що надаються дітям на підставі державного законодавства

Пільгові категорії дітей
Копії документів, які необхідно надати
Пільги
Сироти — діти, у яких померли обоє батьків
Свідоцтво про народження (копія);
Рішення РВК про встанов­лення опікунства (копія).
Безкоштовне харчування. Повне медичне обстеження два рази на рік
Діти, позбавлені ба­тьківського піклу­вання
Свідоцтво про народження (копія);
Рішення РВК про встанов­лення опікунства (копія).
Безкоштовне харчування. Повне медичне обстеження два рази на рік
Діти з багатодітних сімей (троє й більше дітей)
Свідоцтво про народження (копія);
Посвідчення (довідка) багатодітної родини (копія).
Сім'ям, які мають троє та біль­ше дітей, забезпечується 50 відсот­ків зниження плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закла­дах
Діти, що постражда­ли внаслідок аварії на ЧАЕС
Свідоцтво про народження (копія);
Посвідчення дитини ЧАЕС (копія);
Посвідчення батьків ЧАЕС (копія).
-
Діти-інваліди
Свідоцтво про народження (копія);
Медичний висновок на дитину-інваліда (копія);
Посвідчення матері/батька дитини-інваліда (копія)
Безкоштовне харчування
Діти одиноких мате­рів
Свідоцтво про народження (копія);
Довідка із РАГСу про реєст­рацію дитини без батька або довідка з управління праці та соціального захисту за місцем проживання, що ма­ти одержує державну допо­могу як одинока мати (копія).
-
Діти, у яких обоє ба­тьків інваліди (або якщо дитину виховує один із батьків, який є інвалідом)
Свідоцтво про народження (копія); Пенсійне посвідчення інва­ліда (копія).
-
Діти з малозабезпе­чених сімей (доход на одного члена сім'ї не перевищує вста­новленого мінімуму, сім'я одержує допо­могу у відділі соці­ального захисту за місцем проживання)
Свідоцтво про народження (копія);
Довідка з управління праці та соціального захисту за місцем проживання про те, що сім'я одержує державну допомогу як малозабезпечена (оригінал)
Безкоштовне харчування
Діти з родин вимушених переселенців, які перебувають на території м. Енергодар, з Автономної республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей
Довідка про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (копія);
довідка з Енергодарського центра зайнятості або довідка з міста роботи (оригінал);
свідоцтво про народження дитини (копія).
Безкоштовне харчування
Діти із сімей військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (АТО)
Довідка з військової частини Національної гвардії України (оригінал);
свідоцтво про народження дитини (копія).
Безкоштовне харчування


Немає коментарів:

Дописати коментар